Funderingen en rioleringen.

De grondwerken zitten er op.