De grondwerken

Stilaan wordt duidelijk welk gebouw waar komt!