Een stevige basis.

het bodemstabiliteitsonderzoek.

Aangezien ons toekomstig terrein midden de "pays des sources" lag, moesten we zekerheid krijgen over de mogelijkheid om hier te bouwen. Een bodemstabiliteitsonderzoek wees uit dat er geen enkel probleem was. Goed nieuws!